Gå till innehållet

Hela programmet - Sänka Skepp

int kartBredd = 6;
int kartHöjd = 4;
string[,] spelarensKarta = new string[kartBredd, kartHöjd];
string[,] datornsKarta = new string[kartBredd, kartHöjd];
bool[,] spelarensSkott = new bool[kartBredd, kartHöjd];
bool[,] datornsSkott = new bool[kartBredd, kartHöjd];

Random slump = new Random();

SkapaKartorna();
PlaceraSkepp();
SpelaSänkaSkepp();


// Fyller spelarens och datorns kartor med tomma rutor
void SkapaKartorna()
{
  for (int y = 0; y < kartHöjd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < kartBredd; x++)
    {
      spelarensKarta[x, y] = "O";
      datornsKarta[x, y] = "O";
      spelarensSkott[x, y] = false;
      datornsSkott[x, y] = false;
    }
  }
}


// Placerar X på några av spelarens och datorns platser
void PlaceraSkepp()
{
  spelarensKarta[1, 3] = "X";
  spelarensKarta[2, 0] = "X";
  datornsKarta[3, 2] = "X";
  datornsKarta[1, 3] = "X";
}

// Spelets huvudloop
void SpelaSänkaSkepp()
{
  bool harNågonVunnit = false;
  while (harNågonVunnit == false)
  {
    Console.Clear();
    RitaSpelplanen();
    Console.WriteLine("Var vill du skjuta? (X)");
    int x = ReadInt();
    Console.WriteLine("Var vill du skjuta? (Y)");
    int y = ReadInt();
    spelarensSkott[x - 1, y - 1] = true;
    datornsSkott[slump.Next(kartBredd), slump.Next(kartHöjd)] = true;

    if (HarSpelarenVunnit())
    {
      Console.Clear();
      RitaSpelplanen();
      Console.WriteLine("Spelaren vann");
      Console.ReadKey();
      harNågonVunnit = true;
    }
    else if (HarDatornVunnit())
    {
      Console.Clear();
      RitaSpelplanen();
      Console.WriteLine("Datorn vann");
      Console.ReadKey();
      harNågonVunnit = true;
    }
  }
}


// Ritar ut spelarens och datorns kartor
void RitaSpelplanen()
{
  Console.WriteLine("Spelarens karta");
  for (int y = 0; y < kartHöjd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < kartBredd; x++)
    {
      if (datornsSkott[x, y] == true)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      }
      Console.Write(spelarensKarta[x,y]);

      // Återställ färgen till grå
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    }
    Console.WriteLine();
  }

  Console.WriteLine();

  // Rita datorns karta
  Console.WriteLine("Datorns karta");
  for (int y = 0; y < kartHöjd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < kartBredd; x++)
    {
      // Endast rutor som spelaren har skjutit på syns
      if (spelarensSkott[x, y] == true)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.Write(datornsKarta[x, y]);
      }
      else
      {
        Console.Write("-");
      }


      // Återställ färgen till grå
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

// Kollat om spelaren har vunnit
bool HarSpelarenVunnit()
{
  for (int y = 0; y < kartHöjd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < kartBredd; x++)
    {
      if (datornsKarta[x, y] == "X" && spelarensSkott[x, y] == false)
      {
        return false;
      }
    }
  }

  return true;
}

// Kollar om datorn har vunnit
bool HarDatornVunnit()
{
  for (int y = 0; y < kartHöjd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < kartBredd; x++)
    {
      if (spelarensKarta[x, y] == "X" && datornsSkott[x, y] == false)
      {
        return false;
      }
    }
  }

  return true;
}

// Läser in ett heltal från användaren
int ReadInt()
{
  int heltal;
  while (int.TryParse(Console.ReadLine(), out heltal) == false)
  {
    Console.WriteLine("Du skrev inte in ett heltal. Försök igen.");
  }
  return heltal;
}