Gå till innehållet

Hela programmet - Bordshanteraren

string[] bordsInformation;
string filnamn = "centralbord.txt";
string tomtBordBeskrivning = "0;Inga gäster";
int antalbord = 8;

Console.WriteLine("Detta är Centralrestaurangens bordshanterare");

// Läs in från fil ifall den finns
if (File.Exists(filnamn))
{
  bordsInformation = File.ReadAllLines(filnamn);
  Console.WriteLine("Bordsinformation lästes in från fil");
}
else
{
  // Skapa bordslistan och fyll den med information
  bordsInformation = new string[antalbord];
  for (int i = 0; i < bordsInformation.Length; i++)
  {
    bordsInformation[i] = tomtBordBeskrivning;
  }
  File.WriteAllLines(filnamn, bordsInformation);
  Console.WriteLine("Fil med bordsinformation hittades ej, ny information skapades");
}      
Console.WriteLine();

// Programmets huvudloop
string menyVal = "0";      
while (menyVal != "4")
{
  Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
  Console.WriteLine("1. Visa alla bord");
  Console.WriteLine("2. Lägg till/ändra bordsinformation");
  Console.WriteLine("3. Markera att ett bord är tomt");
  Console.WriteLine("4. Avsluta programmet");
  menyVal = Console.ReadLine();

  // Tom rad innan användarens val körs
  Console.WriteLine();

  switch (menyVal)
  {
    // Visa alla bord
    case "1":
      int totaltAntalGäster = 0;
      for (int i = 0; i < bordsInformation.Length; i++)
      {
        if (bordsInformation[i] == tomtBordBeskrivning)
        {
          Console.WriteLine($"Bord {i + 1} - Inga gäster");
          continue;
        }

        // Detta sker bara om bordet inte är tomt
        string[] enskiltBordsinformation = bordsInformation[i].Split(';');
        int antalGäster = int.Parse(enskiltBordsinformation[0]);
        string bordsnamn = enskiltBordsinformation[1];
        totaltAntalGäster += antalGäster;
        Console.WriteLine($"Bord {i + 1} - Namn: {bordsnamn}, antal gäster: {antalGäster}");

      }
      Console.WriteLine($"Totalt antal gäster: {totaltAntalGäster}");
      break;

    // Lägg till/ändra bordsinformation
    case "2":
      Console.WriteLine("Vilket bordsnummer vill du lägga till/ändra informationen för?");
      int bordsnummerÄndra = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (bordsnummerÄndra <= 0 || bordsnummerÄndra > bordsInformation.Length)
      {
        Console.WriteLine($"{bordsnummerÄndra} är inte ett giltigt bordsnummer");
        break;
      }

      string[] nyttBordInfo = new string[2];
      Console.WriteLine("Skriv in bordets namn");
      nyttBordInfo[1] = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Hur många gäster finns vid bordet?");
      nyttBordInfo[0] = Console.ReadLine();
      bordsInformation[bordsnummerÄndra - 1] = string.Join(";", nyttBordInfo);

      // Uppdatera sparfilen
      File.WriteAllLines(filnamn, bordsInformation);
      break;

    // Markera att ett bord är tomt
    case "3":
      Console.WriteLine("Vilket bordsnummer vill du markera som tomt?");
      int bordsnummerRadera = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (bordsnummerRadera <= 0 || bordsnummerRadera > bordsInformation.Length)
      {
        Console.WriteLine($"{bordsnummerRadera} är inte ett giltigt bordsnummer");
        break;
      }

      bordsInformation[bordsnummerRadera - 1] = tomtBordBeskrivning;
      Console.WriteLine($"Bord {bordsnummerRadera} är markerat som tomt");

      // Uppdatera sparfilen
      File.WriteAllLines(filnamn, bordsInformation);
      break;

    // Gör ingenting (programmet avslutas)
    case "4":
      break;

    default:
      Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ");
      break;
  }

  // Tom rad innan nästa körning
  Console.WriteLine();