Gå till innehållet

Hela programmet - 21:an

Random slump = new Random();      
string senasteVinnaren = "Ingen har vunnit än";      

Console.WriteLine("Välkommen till 21:an!");

string menyVal = "0";
while (menyVal != "4")
{
  // Skriv ut huvudmenyn
  Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
  Console.WriteLine("1. Spela 21:an");
  Console.WriteLine("2. Visa senaste vinnaren");
  Console.WriteLine("3. Spelets regler");
  Console.WriteLine("4. Avsluta programmet");
  menyVal = Console.ReadLine();

  // Tom rad innan användarens val körs
  Console.WriteLine();

  switch (menyVal)
  {
    // Spela en omgång av 21:an
    case "1":
      int datornsPoäng = 0;
      int spelarensPoäng = 0;
      Console.WriteLine("Nu kommer två kort dras per spelare");
      datornsPoäng += slump.Next(1, 11);
      datornsPoäng += slump.Next(1, 11);
      spelarensPoäng += slump.Next(1, 11);
      spelarensPoäng += slump.Next(1, 11);

      // Låt användaren dra fler kort
      string kortVal = "";
      while (kortVal != "n" && spelarensPoäng <= 21)
      {
        Console.WriteLine($"Din poäng: {spelarensPoäng}");
        Console.WriteLine($"Datorns poäng: {datornsPoäng}");
        Console.WriteLine("Vill du ha ett till kort? (j/n)");
        kortVal = Console.ReadLine();

        switch (kortVal)
        {
          case "j":
            int nyPoäng = slump.Next(1, 11);
            spelarensPoäng += nyPoäng;
            Console.WriteLine($"Ditt nya kort är värt {nyPoäng} poäng");
            Console.WriteLine($"Din totalpoäng är {spelarensPoäng}");
            break;

          case "n":
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ");
            break;
        }

      }

      // Gå tillbaka till huvudmenyn om användaren har över 21
      if (spelarensPoäng > 21)
      {
        Console.WriteLine("Du har mer än 21 och har förlorat");
        break;
      }

      // Datorn drar kort tills den vinner eller går över 21
      while (datornsPoäng < spelarensPoäng && datornsPoäng <= 21)
      {
        int datornsNyaPoäng = slump.Next(1, 11);
        datornsPoäng += datornsNyaPoäng;
        Console.WriteLine($"Datorn drog ett kort värt {datornsNyaPoäng}");
      }

      Console.WriteLine($"Din poäng: {spelarensPoäng}");
      Console.WriteLine($"Datorns poäng: {datornsPoäng}");

      // Undersök vem som vann
      if (datornsPoäng > 21)
      {
        Console.WriteLine("Du har vunnit!");
        Console.WriteLine("Skriv in ditt namn");
        senasteVinnaren = Console.ReadLine();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Datorn har vunnit!");
      }

      break;

    // Visa senaste vinnaren
    case "2":
      Console.WriteLine($"Senaste vinnaren: {senasteVinnaren}");
      break;

    // Visa spelets regler
    case "3":
      Console.WriteLine("Ditt mål är att tvinga datorn att få mer än 21 poäng.");
      Console.WriteLine("Du får poäng genom att dra kort, varje kort har 1-10 poäng.");
      Console.WriteLine("Om du får mer än 21 poäng har du förlorat.");
      Console.WriteLine("Både du och datorn får två kort i början. Därefter får du");
      Console.WriteLine("dra fler kort tills du är nöjd eller får över 21.");
      Console.WriteLine("När du är färdig drar datorn kort till den har");
      Console.WriteLine("mer poäng än dig eller över 21 poäng.");
      break;

    // Gör ingenting (programmet avslutas)
    case "4":
      break;

    default:
      Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ");
      break;
  }

  // Tom rad innan nästa körning
  Console.WriteLine();
}