Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift P2.1

Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
Console.WriteLine("1. Skapa/skriva över en fil");
Console.WriteLine("2. Läs in innehållet från en fil");
string val = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Skriv in filens namn");
string filnamn = Console.ReadLine();

switch (val)
{
  case "1":
    Console.WriteLine("Skriv in en rad som ska skrivas till filen");
    string rad = Console.ReadLine();
    File.WriteAllText(filnamn, rad);
    Console.WriteLine("Texten är sparad i filen");
    break;

  case "2":
    if (File.Exists(filnamn))
    {
      string filinnehåll = File.ReadAllText(filnamn);
      Console.WriteLine("Här är filens innehåll:");
      Console.WriteLine(filinnehåll);            
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Filen finns inte!");
    }
    break;

  default:
    break;
}

Console.WriteLine("Tryck på en tangent för att avsluta programmet");
Console.ReadKey();