Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift P1.2

Random slump = new Random();

Console.WriteLine("Välkommen till tärningssimulatorn");
Console.WriteLine("Hur många tärningar vill du kasta?");
int tärningar = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hur många sidor har varje tärning?");
int sidor = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i < tärningar; i++)
{
    int kast = slump.Next(1, sidor + 1);
    Console.WriteLine($"Värdet av kast {i + 1}: {kast}");
}

Console.ReadKey();