Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift P1.2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_P1._2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random slump = new Random();

      Console.WriteLine("Välkommen till tärningssimulatorn");
      Console.WriteLine("Hur många tärningar vill du kasta?");
      int tärningar = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Hur många sidor har varje tärning?");
      int sidor = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < tärningar; i++)
      {
        int kast = slump.Next(1, sidor + 1);
        Console.WriteLine($"Värdet av kast {i + 1}: {kast}");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer