Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift P1.1

Random slump = new Random();

Console.WriteLine("Välkommen till lyckohjulet!");
Console.WriteLine("Välj ett tal från 1 - 10");
int användarensTal = int.Parse(Console.ReadLine());
int hjuletsTal = slump.Next(1, 11);

Console.WriteLine($"Hjulet stannade på {hjuletsTal}");
if (användarensTal == hjuletsTal)
{
    Console.WriteLine("Du vann!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Du vann tyvärr inte");
}

Console.ReadKey();