Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift P1.1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_P1._1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random slump = new Random();

      Console.WriteLine("Välkommen till lyckohjulet!");
      Console.WriteLine("Välj ett tal från 1 - 10");
      int användarensTal = int.Parse(Console.ReadLine());
      int hjuletsTal = slump.Next(1, 11);

      Console.WriteLine($"Hjulet stannade på {hjuletsTal}");
      if (användarensTal == hjuletsTal)
      {
        Console.WriteLine("Du vann!");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Du vann tyvärr inte");
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

Kommentarer