Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.9

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Här testas metoden ReadDouble
      Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
      double decimaltal = ReadDouble();
      Console.WriteLine($"Du skrev in talet {decimaltal}");

      Console.ReadKey();
    }

    static double ReadDouble()
    {
      double tal;
      while (double.TryParse(Console.ReadLine(), out tal) == false)
      {
        Console.WriteLine("Du skrev inte in ett tal. Försök igen.");
      }
      return tal;
    }

  }
}

Kommentarer