Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.9

Console.WriteLine("Här får du skriva in valfritt antal namn, avsluta med tom rad");

List<string> namnLista = new List<string>();

string nyttNamn = " ";
while (nyttNamn != "")
{
  Console.WriteLine("Skriv in ett namn");
  nyttNamn = Console.ReadLine();
  if (nyttNamn != "")
  {
    namnLista.Add(nyttNamn);
  }
}

namnLista.Sort();

Console.WriteLine("Här är namnen i omvänd bokstavsordning");
for (int i = namnLista.Count - 1; i >= 0; i--)
{
  Console.WriteLine(namnLista[i]);
}