Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.8

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine($"I strängen Meddelande finns tecknet d {AntalISträng('d', "Meddelande")} gånger");

      Console.ReadKey();
    }

    static int AntalISträng(char tecken, string text)
    {
      int antal = 0;

      for (int i = 0; i < text.Length; i++)
      {
        if (text[i] == tecken)
        {
          antal++;
        }
      }

      return antal;
    }
  }
}

Kommentarer