Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.8

string[] ordLista = { "Apa", "Banan", "Citron", "Delfin", "Elefant" };

Vänd(ordLista);

// Skriver ut listan när den har blivit vänd
for (int i = 0; i < ordLista.Length; i++)
{
  Console.WriteLine(ordLista[i]);
}

/// <summary>
/// Vänder ordningen på en array med strängar
/// </summary>
/// <param name="lista"></param>
void Vänd(string[] lista)
{
  int mittIndex = lista.Length / 2;
  for (int i = 0; i < mittIndex; i++)
  {
    string temp = lista[i];
    lista[i] = lista[lista.Length - 1 - i];
    lista[lista.Length - 1 - i] = temp;
  }
}