Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.7

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine($"Längst av Hej och Hejsan är {Längst("Hej", "Hejsan")}");

      Console.ReadKey();
    }

    static string Längst(string text1, string text2)
    {
      if (text2.Length > text1.Length)
      {
        return text2;
      }
      else
      {
        return text1;
      }
    }
  }
}

Kommentarer