Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.7

List<int> talLista = new List<int>();
talLista.Add(5);
talLista.Add(14);
talLista.Add(27);
Console.WriteLine($"Medelvärdet av talen i programmets array är {Medelvärde(talLista)}");

/// <summary>
/// Beräknar medelvärdet av en array med heltal
/// </summary>
/// <param name="lista"></param>
/// <returns></returns>
double Medelvärde(List<int> lista)
{
  int summa = 0;
  for (int i = 0; i < lista.Count; i++)
  {
    summa += lista[i];
  }

  return ((double)summa) / lista.Count;
}