Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.6

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine($"5*3 = {Multiplicera(5, 3)}");
      Console.WriteLine($"8/7 = {Dividera(8, 7)}");

      Console.ReadKey();
    }

    static double Multiplicera(double tal1, double tal2)
    {
      return tal1 * tal2;
    }

    static double Dividera(double tal1, double tal2)
    {
      return tal1 / tal2;
    }
  }
}

Kommentarer