Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.6

double[] talLista = { 4, 5.2, 7.7, -1 };
Console.WriteLine($"Summan av programmets array är {Summa(talLista)}");

/// <summary>
/// Beräknar summan av alla tal i arrayen
/// </summary>
/// <param name="lista"></param>
/// <returns></returns>
double Summa(double[] lista)
{
  double summa = 0;
  for (int i = 0; i < lista.Length; i++)
  {
    summa += lista[i];
  }

  return summa;
}