Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.5

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om beräkningar");
      string användarensVal = "";
      while (användarensVal != "4")
      {
        SkrivMeny();
        användarensVal = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();

        switch (användarensVal)
        {
          case "1":
            MenyAddera();
            break;
          case "2":
            MenySubtrahera();
            break;
          case "3":
            MenyMultiplicera();
            break;
          case "4":
            // Gör ingenting, programmet stängs av
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
            break;
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    static void SkrivMeny()
    {
      Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
      Console.WriteLine("1. Addera två tal");
      Console.WriteLine("2. Subtrahera två tal");
      Console.WriteLine("3. Multiplicera två tal");
      Console.WriteLine("4. Avsluta programmet");
    }

    static void MenyAddera()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in två tal");
      double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} = {tal1 + tal2}");
    }

    static void MenySubtrahera()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in två tal");
      double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{tal1} - {tal2} = {tal1 - tal2}");
    }

    static void MenyMultiplicera()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in två tal");
      double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{tal1} * {tal2} = {tal1 * tal2}");
    }
  }
}

Kommentarer