Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.5

Console.WriteLine("Skriv in en mening");
string mening = Console.ReadLine();
string[] ord = mening.Split();

Dictionary<string, int> antalFörekomster = new Dictionary<string, int>();

for (int i = 0; i < ord.Length; i++)
{
  if (antalFörekomster.ContainsKey(ord[i]))
  {
    antalFörekomster[ord[i]]++;
  }
  else
  {
    antalFörekomster[ord[i]] = 1;
  }
}

Console.WriteLine("Följande ord förekommer exakt 2 eller 3 gånger i meningen");
foreach (var item in antalFörekomster)
{
  if (item.Value == 2 || item.Value == 3)
  {
    Console.WriteLine(item.Key);
  }

}