Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.4

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      RitaRätvinkligTriangel(4);
      Console.WriteLine();
      RitaRätvinkligTriangel(6);

      Console.ReadKey();

    }

    static void RitaRätvinkligTriangel(int sidlängd)
    {
      for (int i = 1; i <= sidlängd; i++)
      {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

Kommentarer