Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivTalIKvadratMellan(3, 5);

      Console.ReadKey();
    }

    static void SkrivTalIKvadratMellan(int nedreGräns, int övreGräns)
    {
      for (int i = nedreGräns; i <= övreGräns; i++)
      {
        SkrivTalIKvadrat(i);
      }
    }

    static void SkrivTalIKvadrat(int tal)
    {
      Console.WriteLine($"Talet {tal} i kvadrat är {tal * tal}");
    }
  }
}

Kommentarer