Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.29

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._29
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      RitaTriangel(4);

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Ritar ut en triangel med den angivna storleken (höjden)
    /// </summary>
    /// <param name="storlek"></param>
    static void RitaTriangel(int storlek)
    {
      for (int y = 0; y < storlek; y++)
      {
        // Skriv ut mellanrum innan *
        for (int i = 0; i < storlek - y - 1; i++)
        {
          Console.Write(" ");
        }

        // Skriv ut rätt antal *
        for (int i = 0; i < y * 2 + 1; i++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        // Ny rad på triangeln
        Console.WriteLine();

      }
    }
  }
}

Kommentarer