Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.28

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._28
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      RitaKvadrat(4, 'A');
      Console.WriteLine();
      RitaKvadrat(3, 'B', 2);

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Ritar ut en kvadrat
    /// </summary>
    /// <param name="sidlängd">Kvadratens sidlängd</param>
    /// <param name="tecken">Det tecken som används när kvadraten ritas</param>
    /// <param name="mellanrum">Antal mellanrum (rader eller kolumner) mellan varje tecken i kvadraten</param>
    static void RitaKvadrat(int sidlängd, char tecken, int mellanrum = 0)
    {
      for (int y = 0; y < sidlängd; y++)
      {
        for (int x = 0; x < sidlängd; x++)
        {
          Console.Write(tecken);
          for (int i = 0; i < mellanrum; i++)
          {
            Console.Write(" ");
          }
        }
        Console.WriteLine();
        for (int j = 0; j < mellanrum; j++)
        {
          Console.WriteLine();
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer