Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.27

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._27
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(Substring("Meddelande", 2, 4));

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Returnerar en delsträng av strängen text
    /// </summary>
    /// <param name="text">Strängen man vill ha en delsträng av</param>
    /// <param name="startindex">Index för det första tecknet som ska vara med i delsträngen</param>
    /// <param name="slutindex">Index för det sista tecknet som ska vara med i delsträngen</param>
    /// <returns></returns>
    static string Substring(string text, int startindex = 0, int slutindex = -1)
    {
      if (slutindex == -1)
      {
        return text.Substring(startindex);
      }
      else
      {
        return text.Substring(startindex, slutindex + 1 - startindex);
      }
    }
  }
}

Kommentarer