Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.26

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._26
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivVartannatStort("Detta är ett testmeddelande");

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut meddelandet, vartannat ord enbart med stora bokstäver och vartannat ord enbart med små
    /// </summary>
    /// <param name="meddelande"></param>
    static void SkrivVartannatStort(string meddelande)
    {
      string[] ordlista = meddelande.Split(' ');

      bool nästaStort = true;

      for (int i = 0; i < ordlista.Length; i++)
      {
        if (nästaStort)
        {
          Console.Write(ordlista[i].ToUpper());
          nästaStort = false;
        }
        else
        {
          Console.Write(ordlista[i].ToLower());
          nästaStort = true;
        }
        Console.Write(" ");
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Kommentarer