Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.25

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._25
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om primtal");
      string användarensVal = "";
      while (användarensVal != "3")
      {
        SkrivMeny();
        användarensVal = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();

        switch (användarensVal)
        {
          case "1":
            MenyÄrPrimtal();
            break;
          case "2":
            MenyAntalPrimtal();
            break;
          case "3":
            // Gör ingenting, programmet stängs av
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
            break;
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut programmets meny
    /// </summary>
    static void SkrivMeny()
    {
      Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
      Console.WriteLine("1. Är n ett primtal?");
      Console.WriteLine("2. Antal primtal mindre än n");
      Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
    }

    /// <summary>
    /// Hanterar menyalternativet Är n ett primtal
    /// </summary>
    static void MenyÄrPrimtal()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
      int tal = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (ÄrPrimtal(tal))
      {
        Console.WriteLine($"{tal} är ett primtal");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"{tal} är inte ett primtal");
      }
    }

    /// <summary>
    /// Hanterar menyalternativet Antal primtal mindre än n
    /// </summary>
    static void MenyAntalPrimtal()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
      int tal = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Antalet primtal mindre än {tal} är {AntalPrimtalMindreÄn(tal)}");
    }

    /// <summary>
    /// Undersöker hur många primtal det finns som är mindre än det angivna talet
    /// </summary>
    /// <param name="gräns"></param>
    /// <returns></returns>
    static int AntalPrimtalMindreÄn(int gräns)
    {
      int antal = 0;

      for (int i = 2; i < gräns; i++)
      {
        if (ÄrPrimtal(i))
        {
          antal++;
        }
      }

      return antal;
    }

    /// <summary>
    /// Undersöker om ett givet tal är ett primtal
    /// </summary>
    /// <param name="tal"></param>
    /// <returns></returns>
    static bool ÄrPrimtal(int tal)
    {

      for (int i = 2; i < tal; i++)
      {
        // Om vi hittar en delare till talet så är det inte ett primtal
        if (tal % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      // Om ingen delare hittades så är talet ett primtal
      return true;
    }
  }
}

Kommentarer