Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.24

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._24
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
      int tal = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Antalet primtal mindre än {tal} är {AntalPrimtalMindreÄn(tal)}");

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Undersöker hur många primtal det finns som är mindre än det angivna talet
    /// </summary>
    /// <param name="gräns"></param>
    /// <returns></returns>
    static int AntalPrimtalMindreÄn(int gräns)
    {
      int antal = 0;

      for (int i = 2; i < gräns; i++)
      {
        if (ÄrPrimtal(i))
        {
          antal++;
        }
      }

      return antal;
    }

    /// <summary>
    /// Undersöker om ett givet tal är ett primtal
    /// </summary>
    /// <param name="tal"></param>
    /// <returns></returns>
    static bool ÄrPrimtal(int tal)
    {

      for (int i = 2; i < tal; i++)
      {
        // Om vi hittar en delare till talet så är det inte ett primtal
        if (tal % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      // Om ingen delare hittades så är talet ett primtal
      return true;
    }
  }
}

Kommentarer