Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.23

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._23
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine($"Är 20 ett primtal? {ÄrPrimtal(20)}");
      Console.WriteLine($"Är 23 ett primtal? {ÄrPrimtal(23)}");

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Undersöker om ett givet tal är ett primtal
    /// </summary>
    /// <param name="tal"></param>
    /// <returns></returns>
    static bool ÄrPrimtal(int tal)
    {

      for (int i = 2; i < tal; i++)
      {
        // Om vi hittar en delare till talet så är det inte ett primtal
        if (tal % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      // Om ingen delare hittades så är talet ett primtal
      return true;
    }
  }
}

Kommentarer