Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.22

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._22
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(Längst("Hej", "Hallå"));
      Console.WriteLine(Längst(150, 2000));

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Returnerar den längsta av två strängar
    /// </summary>
    /// <param name="text1"></param>
    /// <param name="text2"></param>
    /// <returns></returns>
    static string Längst(string text1, string text2)
    {
      if (text2.Length > text1.Length)
      {
        return text2;
      }

      return text1;
    }

    /// <summary>
    /// Returnerar det längsta av två heltal
    /// </summary>
    /// <param name="tal1"></param>
    /// <param name="tal2"></param>
    /// <returns></returns>
    static int Längst(int tal1, int tal2)
    {
      if (tal2.ToString().Length > tal1.ToString().Length)
      {
        return tal2;
      }

      return tal1;
    }
  }
}

Kommentarer