Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.21

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._21
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine($"3^2 = {Potens(3, 2)}");
      Console.WriteLine($"4^1 = {Potens(4, 1)}");
      Console.WriteLine($"5,31^5 = {Potens(5.31, 5)}");

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Beräknar en potens
    /// </summary>
    /// <param name="bas">Potensens bas</param>
    /// <param name="exponent">Potensens exponent, ska vara positiv</param>
    /// <returns></returns>
    static double Potens(double bas, double exponent)
    {
      double svar = bas;

      for (int i = 0; i < exponent - 1; i++)
      {
        svar *= bas;
      }

      return svar;
    }
  }
}

Kommentarer