Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.20

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om tal");
      string användarensVal = "";
      while (användarensVal != "3")
      {
        SkrivMeny();
        användarensVal = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();

        switch (användarensVal)
        {
          case "1":
            MenyAddera();
            break;
          case "2":
            MenyStörst();
            break;
          case "3":
            // Gör ingenting, programmet stängs av
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
            break;
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut programmets meny
    /// </summary>
    static void SkrivMeny()
    {
      Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
      Console.WriteLine("1. Addera tre heltal");
      Console.WriteLine("2. Största talet av två heltal");
      Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
    }

    /// <summary>
    /// Hanterar menyalternativet Addera tre heltal
    /// </summary>
    static void MenyAddera()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in tre heltal");
      int tal1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int tal2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int tal3 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} + {tal3} = {Addera(tal1, tal2, tal3)}");
    }

    /// <summary>
    /// Hanterar menyalternativet Störst av två heltal
    /// </summary>
    static void MenyStörst()
    {
      Console.WriteLine("Skriv in två heltal");
      int tal1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int tal2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Störst av dessa tal är {Störst(tal1, tal2)}");
    }

    /// <summary>
    /// Beräknar summan av tre heltal
    /// </summary>
    /// <param name="tal1"></param>
    /// <param name="tal2"></param>
    /// <param name="tal3"></param>
    /// <returns></returns>
    static int Addera(int tal1, int tal2, int tal3)
    {
      return tal1 + tal2 + tal3;
    }

    /// <summary>
    /// Returnerar det maximala värdet av två heltal
    /// </summary>
    /// <param name="tal1"></param>
    /// <param name="tal2"></param>
    /// <returns></returns>
    static int Störst(int tal1, int tal2)
    {
      if (tal1 > tal2)
      {
        return tal1;
      }

      return tal2;
    }

  }
}

Kommentarer