Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivBaklänges("Hejsan");
      SkrivBaklänges("Detta blir baklänges");
      SkrivBaklänges("Även detta går åt fel håll");

      Console.ReadKey();
    }

    static void SkrivBaklänges(string meddelande)
    {
      for (int i = meddelande.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        Console.Write(meddelande[i]);
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Kommentarer