Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.2

List<int> talLista = new List<int>();
Console.WriteLine("Skriv in 5 tal på var sin rad");

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    int nyttTal = int.Parse(Console.ReadLine());
    talLista.Add(nyttTal);
}

Console.WriteLine("Skriv in två tal som du söker efter i listan");
int tal1 = int.Parse(Console.ReadLine());
int tal2 = int.Parse(Console.ReadLine());

if (talLista.Contains(tal1) && talLista.Contains(tal2))
{
    Console.WriteLine("Båda talen finns i listan");
}
else
{
    Console.WriteLine("Minst ett av talen du skrev in finns inte i listan");
}