Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.19

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._19
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(Störst(10, 15));

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Returnerar det maximala värdet av två heltal
    /// </summary>
    /// <param name="tal1"></param>
    /// <param name="tal2"></param>
    /// <returns></returns>
    static int Störst(int tal1, int tal2)
    {
      if (tal1 > tal2)
      {
        return tal1;
      }

      return tal2;
    }
  }
}

Kommentarer