Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.18

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._18
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int summa = Addera(5, 3, 10);
      Console.WriteLine(summa);

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Beräknar summan av tre heltal
    /// </summary>
    /// <param name="tal1"></param>
    /// <param name="tal2"></param>
    /// <param name="tal3"></param>
    /// <returns></returns>
    static int Addera(int tal1, int tal2, int tal3)
    {
      return tal1 + tal2 + tal3;
    }
  }
}

Kommentarer