Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.17

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._17
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivVertikalt("Hej");
      Console.WriteLine();
      SkrivVertikalt("Text", 1);
      Console.WriteLine();
      SkrivVertikalt("Yes", 1, 2);
      Console.WriteLine();
      SkrivVertikalt("Mer", antalStegÅtHöger: 4);

      Console.ReadKey();
    }


    /// <summary>
    /// Skriver ut ett meddelande vertikalt
    /// </summary>
    /// <param name="text">Meddelandet som ska skrivas ut</param>
    /// <param name="antalTommaRader">Antalet tomma rader mellan varje tecken</param>
    /// <param name="antalStegÅtHöger">Antal kolumner åt höger som hela texten ska flyttas</param>
    static void SkrivVertikalt(string text, int antalTommaRader = 0, int antalStegÅtHöger = 0)
    {
      for (int i = 0; i < text.Length; i++)
      {
        for (int k = 0; k < antalStegÅtHöger; k++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        Console.WriteLine(text[i]);
        for (int j = 0; j < antalTommaRader; j++)
        {
          Console.WriteLine();
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer