Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.16

Console.WriteLine("Hur många koder vill du skriva in?");
int antalKoder = int.Parse(Console.ReadLine());
Dictionary<string, string> koder = new Dictionary<string, string>();

for (int i = 0; i < antalKoder; i++)
{
  string[] rad = Console.ReadLine().Split();
  koder[rad[0]] = rad[1];
}

Console.WriteLine("Skriv in ditt hemliga meddelande");
string hemligt = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Här är ditt avkodade meddelande:");
for (int i = 0; i < hemligt.Length; i++)
{
  string nästaTecken = hemligt[i].ToString();

  while (koder.ContainsKey(nästaTecken))
  {
    nästaTecken = koder[nästaTecken];
  }
  Console.Write(nästaTecken);
}
Console.WriteLine();