Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.15

string[] lista1 = { "a", "b", "b", "c", "hej" };
string[] lista2 = { "hej", "a", "a", "b", "programmering" };

string[] båda = FinnsIBåda(lista1, lista2);

foreach (string item in båda)
{
  Console.WriteLine(item);
}


string[] FinnsIBåda(string[] lista1, string[] lista2)
{
  // Ta reda på hur många strängar som finns i båda så att vi vet hur stor den returnerade listan ska vara
  // Spara alla kopior i en temporär array. Det kan maximalt finnas lika många "dubletter" som längen av lista1
  int antalIBåda = 0;
  string[] tempLista = new string[lista1.Length];

  for (int i = 0; i < lista1.Length; i++)
  {
    // Är det första gången strängen undersöks?
    bool strängenFinnsTidigare = false;
    for (int j = 0; j < i; j++)
    {
      if (lista1[i] == lista1[j])
      {
        strängenFinnsTidigare = true;
      }
    }

    if (strängenFinnsTidigare)
    {
      continue;
    }

    // Finns strängen i den andra arrayen?
    for (int j = 0; j < lista2.Length; j++)
    {
      if (lista1[i] == lista2[j])
      {
        tempLista[antalIBåda] = lista1[i];
        antalIBåda++;
        break;
      }
    }
  }

  // Kopiera över alla strängar från templistan till en ny lista som har rätt längd (inte är för lång)
  string[] bådaLista = new string[antalIBåda];

  for (int i = 0; i < antalIBåda; i++)
  {
    bådaLista[i] = tempLista[i];
  }

  return bådaLista;

}