Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.15

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._15
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivBaklänges("Hej");
      SkrivBaklänges(59321);
      SkrivBaklänges(515.3132);

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut en sträng baklänges på en egen rad
    /// </summary>
    /// <param name="text"></param>
    static void SkrivBaklänges(string text)
    {
      for (int i = text.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        Console.Write(text[i]);
      }
      Console.WriteLine();
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut ett heltal baklänges på en egen rad
    /// </summary>
    /// <param name="heltal"></param>
    static void SkrivBaklänges(int heltal)
    {
      SkrivBaklänges(heltal.ToString());
    }

    /// <summary>
    /// Skriver ut ett tal baklänges på en egen rad
    /// </summary>
    /// <param name="tal"></param>
    static void SkrivBaklänges(double tal)
    {
      SkrivBaklänges(tal.ToString());
    }
  }
}

Kommentarer