Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.14

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._14
{
  class Program
  {
    static Random slump = new Random();

    static void Main(string[] args)
    {
      // Här testas metoderna
      Console.WriteLine(SlumpaPosition());
      Console.WriteLine(SlumpaPosition());

      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Slumpar ett tal för en schackrad, 1 - 8
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    static int SlumpaRad()
    {
      return slump.Next(1, 9);
    }

    /// <summary>
    /// Slumpar ett tecken för en schackkolumn, a - h
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    static char SlumpaKolumn()
    {
      string kolumner = "abcdefgh";
      int slumpIndex = slump.Next(0, kolumner.Length);
      return kolumner[slumpIndex];
    }

    /// <summary>
    /// Slumpar en position på ett schackbräde, t.ex. b5
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    static string SlumpaPosition()
    {
      string position = SlumpaKolumn().ToString() + SlumpaRad();
      return position;
    }
  }
}

Kommentarer