Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.14

Dictionary<string, int> priser = new Dictionary<string, int>();

Console.WriteLine("Skriv in namn på matvaror");
string[] matvaror = Console.ReadLine().Split();

Console.WriteLine("Skriv in matvarornas priser");
string[] styckpriser = Console.ReadLine().Split();

Console.WriteLine("Skriv in din handlingslista");
string[] handlingslista = Console.ReadLine().Split();

// Spara priser i Dictionary
for (int i = 0; i < matvaror.Length; i++)
{
    priser[matvaror[i]] = int.Parse(styckpriser[i]);
}

// Beräkna handlingslistan totala kostnad
int summa = 0;
for (int i = 0; i < handlingslista.Length; i++)
{
    summa += priser[handlingslista[i]];
}
Console.WriteLine($"Priset för handlingslistan är {summa}");