Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.13

Console.WriteLine("Skriv in dina senaste månadslöner, avsluta med 0");

List<int> löner = new List<int>();

int nyLön = -1;
while (nyLön != 0)
{
  Console.WriteLine("Skriv in en månadslön");
  nyLön = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (nyLön != 0)
  {
    löner.Add(nyLön);
  }
}

löner.Sort();

double medianlön = 0;
if (löner.Count % 2 == 1)
{
  medianlön = löner[löner.Count / 2];
}
else
{
  medianlön = (löner[(löner.Count / 2) - 1] + löner[löner.Count / 2]) / 2.0;
}

int lönesumma = 0;

foreach (int lön in löner)
{
  lönesumma += lön;
}

double medellön = lönesumma / (double)löner.Count;

Console.WriteLine($"Medellön: {medellön} kr");
Console.WriteLine($"Medianlön: {medianlön} kr");