Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.12

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    }

    /// <summary>
    /// Läser in ett heltal från användaren
    /// </summary>
    /// <returns>Det angivna talet</returns>
    static int ReadInt()
    {
      int heltal;
      while (int.TryParse(Console.ReadLine(), out heltal) == false)
      {
        Console.WriteLine("Du skrev inte in ett heltal. Försök igen.");
      }
      return heltal;
    }

    /// <summary>
    /// Läser in en double från användaren
    /// </summary>
    /// <returns>Den angivna doublen</returns>
    static double ReadDouble()
    {
      double tal;
      while (double.TryParse(Console.ReadLine(), out tal) == false)
      {
        Console.WriteLine("Du skrev inte in ett tal. Försök igen.");
      }
      return tal;
    }


  }
}

Kommentarer