Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.12

string[] lista = { "hej", "nej", "ja" };

Console.WriteLine(FinnsTecknetIAllaSträngar(lista, 'j'));
Console.WriteLine(FinnsTecknetIAllaSträngar(lista, 'h'));

/// <summary>
/// Kollar om ett visst tecken finns i varje sträng i en array
/// </summary>
/// <param name="lista"></param>
/// <param name="tecken"></param>
/// <returns></returns>
bool FinnsTecknetIAllaSträngar(string[] lista, char tecken)
{
  bool finnsIAlla = true;

  // Kolla om det finns någon sträng som inte innehåller tecknet
  for (int i = 0; i < lista.Length; i++)
  {
    bool finnsIDennaSträng = false;
    // Gå igenom varje tecken
    for (int j = 0; j < lista[i].Length; j++)
    {
      if (lista[i][j] == tecken)
      {
        finnsIDennaSträng = true;
        break;
      }
    }

    if (finnsIDennaSträng == false)
    {
      finnsIAlla = false;
      break;
    }
  }

  return finnsIAlla;
}