Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.11

Dictionary<string, int> landsStorlek = new Dictionary<string, int>();
landsStorlek["Sverige"] = 450;
landsStorlek["Norge"] = 385;
landsStorlek["Danmark"] = 43;
landsStorlek["Finland"] = 338;

Console.WriteLine("Vilket land vill du veta storleken av?");
string land = Console.ReadLine();
Console.WriteLine($"{land}s storlek är {landsStorlek[land]} hundratusentals kvadratkilometer.");