Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.10

List<int> lista = new List<int>();
lista.Add(1);
lista.Add(2);
lista.Add(10);
lista.Add(5);
Console.WriteLine($"Det största talet i listan är {Max(lista)}");

/// <summary>
/// Returnerar det maximala värdet i en lista med heltal
/// </summary>
/// <param name="lista"></param>
/// <returns></returns>
int Max(List<int> lista)
{
  int max = lista[0];

  for (int i = 1; i < lista.Count; i++)
  {
    if (lista[i] > max)
    {
      max = lista[i];
    }
  }

  return max;
}