Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_7._1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SkrivTalIKvadrat(3);
      SkrivTalIKvadrat(8);
      SkrivTalIKvadrat(15);

      Console.ReadKey();
    }

    static void SkrivTalIKvadrat(int tal)
    {
      Console.WriteLine($"Talet {tal} i kvadrat är {tal*tal}");
    }
  }
}

Kommentarer