Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 7.1

List<string> städer = new List<string>();

Console.WriteLine("Du får nu skriva en ett valfritt antal städer. Avsluta med en tom rad");
string nyStad = " ";
while (nyStad != "")
{
  Console.WriteLine("Skriv in en ny stad");
  nyStad = Console.ReadLine();
  if (nyStad != "")
  {
    städer.Add(nyStad);
  }
}

Console.WriteLine("Här är de städer du skrev in");
städer.Sort();

foreach (string stad in städer)
{
  Console.WriteLine(stad);
}