Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.9

// Här testas metoden ReadDouble
Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
double decimaltal = ReadDouble();
Console.WriteLine($"Du skrev in talet {decimaltal}");

double ReadDouble()
{
  double tal;
  while (double.TryParse(Console.ReadLine(), out tal) == false)
  {
    Console.WriteLine("Du skrev inte in ett tal. Försök igen.");
  }
  return tal;
}