Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.7

Console.WriteLine($"Längst av Hej och Hejsan är {Längst("Hej", "Hejsan")}");

string Längst(string text1, string text2)
{
  if (text2.Length > text1.Length)
  {
    return text2;
  }
  else
  {
    return text1;
  }
}