Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.6

Console.WriteLine($"5*3 = {Multiplicera(5, 3)}");
Console.WriteLine($"8/7 = {Dividera(8, 7)}");


double Multiplicera(double tal1, double tal2)
{
    return tal1 * tal2;
}

double Dividera(double tal1, double tal2)
{
    return tal1 / tal2;
}