Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.5

Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om beräkningar");
string användarensVal = "";
while (användarensVal != "4")
{
  SkrivMeny();
  användarensVal = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine();

  switch (användarensVal)
  {
    case "1":
      MenyAddera();
      break;
    case "2":
      MenySubtrahera();
      break;
    case "3":
      MenyMultiplicera();
      break;
    case "4":
      // Gör ingenting, programmet stängs av
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
      break;
  }
  Console.WriteLine();
}


void SkrivMeny()
{
  Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
  Console.WriteLine("1. Addera två tal");
  Console.WriteLine("2. Subtrahera två tal");
  Console.WriteLine("3. Multiplicera två tal");
  Console.WriteLine("4. Avsluta programmet");
}

void MenyAddera()
{
  Console.WriteLine("Skriv in två tal");
  double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
  double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} = {tal1 + tal2}");
}

void MenySubtrahera()
{
  Console.WriteLine("Skriv in två tal");
  double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
  double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"{tal1} - {tal2} = {tal1 - tal2}");
}

void MenyMultiplicera()
{
  Console.WriteLine("Skriv in två tal");
  double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
  double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"{tal1} * {tal2} = {tal1 * tal2}");
}