Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.4

RitaRätvinkligTriangel(4);
Console.WriteLine();
RitaRätvinkligTriangel(6);


void RitaRätvinkligTriangel(int sidlängd)
{
  for (int i = 1; i <= sidlängd; i++)
  {
    for (int j = 0; j < i; j++)
    {
      Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}