Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.3

SkrivTalIKvadratMellan(3, 5);

void SkrivTalIKvadratMellan(int nedreGräns, int övreGräns)
{
  for (int i = nedreGräns; i <= övreGräns; i++)
  {
    SkrivTalIKvadrat(i);
  }
}

void SkrivTalIKvadrat(int tal)
{
  Console.WriteLine($"Talet {tal} i kvadrat är {tal * tal}");
}