Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.25

Console.WriteLine(BeräknaPoäng("5 7 7 5 5"));

int BeräknaPoäng(string korthand)
{
  int poäng = 0;

  string[] kort = korthand.Split(" ");

  for (int i = 0; i < kort.Length; i++)
  {
    // Är det första gången vi hittar ett kort med detta tal?

    bool förstaGången = true;
    for (int j = 0; j < i; j++)
    {
      if (kort[i] == kort[j])
      {
        förstaGången = false;
        break;
      }
    }

    if (förstaGången == false)
    {
      continue;
    }

    // Om detta är första gången talet dyker upp så beräknar vi poängen
    // Först tar vi reda på hur många kort som finns senare i arrayen
    int antal = 1;

    for (int j = i + 1; j < kort.Length; j++)
    {
      if (kort[i] == kort[j])
      {
        antal++;
      }
    }

    // Vilket värde har kortet?
    int värde = int.Parse(kort[i]);

    // Poängen beräknas nu genom att ta värde upphöjt till antal
    int delpoäng = värde;
    for (int j = 0; j < antal - 1; j++)
    {
      delpoäng *= värde;
    }

    poäng += delpoäng;
  }

  return poäng;
}