Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.23

RitaKvadrat(4, 'A');
Console.WriteLine();
RitaKvadrat(3, 'B', 2);

/// <summary>
/// Ritar ut en kvadrat
/// </summary>
/// <param name="sidlängd">Kvadratens sidlängd</param>
/// <param name="tecken">Det tecken som används när kvadraten ritas</param>
/// <param name="mellanrum">Antal mellanrum (rader eller kolumner) mellan varje tecken i kvadraten</param>
void RitaKvadrat(int sidlängd, char tecken, int mellanrum = 0)
{
  for (int y = 0; y < sidlängd; y++)
  {
    for (int x = 0; x < sidlängd; x++)
    {
      Console.Write(tecken);
      for (int i = 0; i < mellanrum; i++)
      {
        Console.Write(" ");
      }
    }
    Console.WriteLine();
    for (int j = 0; j < mellanrum; j++)
    {
      Console.WriteLine();
    }
  }
}