Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.22

Console.WriteLine(AntalTalIText("5 4,1 hej 9,04"));

/// <summary>
/// Undersöker hur många tal som finns inuti strängen
/// </summary>
/// <param name="text">En sträng som eventuellt innehåller tal separerade med mellanslag</param>
/// <returns></returns>
static int AntalTalIText(string text)
{
  string[] textLista = text.Split(" ");
  int antal = 0;
  for (int i = 0; i < textLista.Length; i++)
  {
    double tal;
    if (double.TryParse(textLista[i], out tal))
    {
      antal++;
    }
  }

  return antal;
}