Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.21

Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om primtal");
string användarensVal = "";
while (användarensVal != "3")
{
  SkrivMeny();
  användarensVal = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine();

  switch (användarensVal)
  {
    case "1":
      MenyÄrPrimtal();
      break;
    case "2":
      MenyAntalPrimtal();
      break;
    case "3":
      // Gör ingenting, programmet stängs av
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
      break;
  }
  Console.WriteLine();
}

/// <summary>
/// Skriver ut programmets meny
/// </summary>
void SkrivMeny()
{
  Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
  Console.WriteLine("1. Är n ett primtal?");
  Console.WriteLine("2. Antal primtal mindre än n");
  Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
}

/// <summary>
/// Hanterar menyalternativet Är n ett primtal
/// </summary>
void MenyÄrPrimtal()
{
  Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
  int tal = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (ÄrPrimtal(tal))
  {
    Console.WriteLine($"{tal} är ett primtal");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine($"{tal} är inte ett primtal");
  }
}

/// <summary>
/// Hanterar menyalternativet Antal primtal mindre än n
/// </summary>
void MenyAntalPrimtal()
{
  Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
  int tal = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"Antalet primtal mindre än {tal} är {AntalPrimtalMindreÄn(tal)}");
}

/// <summary>
/// Undersöker hur många primtal det finns som är mindre än det angivna talet
/// </summary>
/// <param name="gräns"></param>
/// <returns></returns>
int AntalPrimtalMindreÄn(int gräns)
{
  int antal = 0;

  for (int i = 2; i < gräns; i++)
  {
    if (ÄrPrimtal(i))
    {
      antal++;
    }
  }

  return antal;
}

/// <summary>
/// Undersöker om ett givet tal är ett primtal
/// </summary>
/// <param name="tal"></param>
/// <returns></returns>
bool ÄrPrimtal(int tal)
{

  for (int i = 2; i < tal; i++)
  {
    // Om vi hittar en delare till talet så är det inte ett primtal
    if (tal % i == 0)
    {
      return false;
    }
  }

  // Om ingen delare hittades så är talet ett primtal
  return true;
}