Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.2

SkrivBaklänges("Hejsan");
SkrivBaklänges("Detta blir baklänges");
SkrivBaklänges("Även detta går åt fel håll");

void SkrivBaklänges(string meddelande)
{
  for (int i = meddelande.Length - 1; i >= 0; i--)
  {
    Console.Write(meddelande[i]);
  }
  Console.WriteLine();
}