Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.19

Console.WriteLine($"Är 20 ett primtal? {ÄrPrimtal(20)}");
Console.WriteLine($"Är 23 ett primtal? {ÄrPrimtal(23)}");

/// <summary>
/// Undersöker om ett givet tal är ett primtal
/// </summary>
/// <param name="tal"></param>
/// <returns></returns>
bool ÄrPrimtal(int tal)
{

  for (int i = 2; i < tal; i++)
  {
    // Om vi hittar en delare till talet så är det inte ett primtal
    if (tal % i == 0)
    {
      return false;
    }
  }

  // Om ingen delare hittades så är talet ett primtal
  return true;
}