Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.18

SkrivVartannatStort("Detta är ett testmeddelande");

/// <summary>
/// Skriver ut meddelandet, vartannat ord enbart med stora bokstäver och vartannat ord enbart med små
/// </summary>
/// <param name="meddelande"></param>
void SkrivVartannatStort(string meddelande)
{
  string[] ordlista = meddelande.Split(' ');

  bool nästaStort = true;

  for (int i = 0; i < ordlista.Length; i++)
  {
    if (nästaStort)
    {
      Console.Write(ordlista[i].ToUpper());
      nästaStort = false;
    }
    else
    {
      Console.Write(ordlista[i].ToLower());
      nästaStort = true;
    }
    Console.Write(" ");
  }
  Console.WriteLine();
}