Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.17

Console.WriteLine(BiljettPris(20));
Console.WriteLine(BiljettPris(80));

double BiljettPris(int ålder)
{
  double biljettpris = 0;

  if (ålder >= 7 && ålder <= 15)
  {
    biljettpris = 19.5;
  }
  else if (ålder >= 16 && ålder <= 64)
  {
    biljettpris = 32;
  }
  else if (ålder >= 65)
  {
    biljettpris = 24.5;
  }

  return biljettpris;
}