Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.16

Console.WriteLine($"3^2 = {Potens(3, 2)}");
Console.WriteLine($"4^1 = {Potens(4, 1)}");
Console.WriteLine($"5,31^5 = {Potens(5.31, 5)}");

/// <summary>
/// Beräknar en potens
/// </summary>
/// <param name="bas">Potensens bas</param>
/// <param name="exponent">Potensens exponent, ska vara positiv</param>
/// <returns></returns>
double Potens(double bas, double exponent)
{
  double svar = bas;

  for (int i = 0; i < exponent - 1; i++)
  {
    svar *= bas;
  }

  return svar;
}